დონორი / პროექტები

პროექტის მიზანი/დასახელება დაწყების და დასრულების თარიღები დონორი ორგანიზაცია დონორი
“სტიქიით დაზარალებულ ქალთა ადვოკატირება“ 10.2015 – 12.2015 ქალთა ფონდი საქართველოში
„სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფა“ 05.2015-01.2016 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
„ეთნიკურუ უმცირესობების ფორუმი“ - აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამისა და ევროკავშირთან ასოცირების ხელსეკრულების შესახებ ეთნიკური თემების ინფორმირების გაზრდა 03.2015-07.2015 ეთნოსთაშორისი თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრი - ACICC
„ერთად ევროპული არჩევანისთვის“ 05.2014-09.2014 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
„ინფრასტრუქტურული პროექტის სამართლებრივი საკითხების ანალიზი“ 01.2014-04.2014 საკონსულტაციო ჯგუფი: „ჯეპრა“.
„საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ძეგლების სამართლებრივი ანალიზი“ 09/2014 - 10/2014 საკონსულტაციო ჯგუფი: „ჯეპრა“.
„ადგილობრივი ლიდერები“ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში 01/10/2013 - 25/12/2013 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი