დასკვნები

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "ლაზიკა კაპიტალის" საქმეზე სამართლებრივი მონიტორინგის დასკვნა და რეკომენდაციები - 2017

თბილისის მიწათსარგებლობის განახლებული გენერალური გეგმის მონიტორინგი, სამართლებრივი დასკვნა და რეკომენდაციები

"ახალგაზრდა ადვოკატების" საკანონმდებლო წინადადება მოსამართლეთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ - 2017

"ახალგაზრდა ადვოკატების" კვლევა ს.ს. "ინტელექტბანკის" გაკოტრების საქმესთან დაკავშირებით - 2016

"ახალგაზრდა ადვოკატების" კვლევა ბიზნესმენ რამაზ ახვლედიანის მიმართ ქონების დათმობის საქმეზე - ლისის ტბის საქმე

"უვადო მსჯავრდებულთა საქმეების პერსპექტივები - გივი დუმბაძის საქმე"

„უცხოური კომპანიები საქართველოში, მათი სტატუსი და დასაქმებულები“

საყდრისი-ყაჩაღიანის ძეგლის სამართლებრივი ანალიზი

აჭარაში, "ვარდების რევოლუციის" შემდეგ, ქონებაჩამორთმეული როლანდ ბლადაძის საქმე

საქართველოს ბაზარზე ინტერნეტ ბაზრის წილებზე პასუხისმგებელი კომპანიები

თბილისში, 200 საარჩევნო უბანზე, 19:00 საათის მდგომარეობით, ამომრჩევლის მონაწილოების მონაცემი

თბილისში, 17:00 საათისთვის, ამომრჩეველთა დაახლოებით, 30% გამოცხადდა - „ახალგაზრდა ადვოკატები“

სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები – "თვითმმართველობის არჩევნების ნდობის რეიტინგი" – 2014

2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარის ნასამართლობის შესახებ სასამართლოს განჩინება

აგვისტოს 5 დღის“ საქველმოქმედო ვახშამზე შემოსული მილიონი დევნილებს არ მიუღიათ

კვლევა: „კერძო სექტორში დასაქმებული დედების უფლებრივი მდგომარეობა“, 2014

პოლიტიკოსების ქონებრივი დეკლარაცია და მათი ფარული ბიზნეს ინტერესები“

ქართული რეიტინგული კომპანიები შრომის კოდექსის ახალ სტანდარტებთან იმპლემენტაციაში“

მოქალაქეები მთავრობის საჯარო პოლიტიკის პროცესში“, გრაფიკული გამოსახულებით, 2013

მოქალაქეები მთავრობის საჯარო პოლიტიკის პროცესში“, გრაფიკული გამოსახულების გარეშე, 2013

პრეზიდენტის შეწყალების სამართლებრივი ასპექტები – საკითხის ანალიზი და სარეკომენდაციო წინადადებები“, 2013

რწმენისა და აღმსარებლობის შესაძლებლობა საქართველოში“, 2013

"ახალგაზრდა ადვოკატების" მიერ კვლევის საფუძველზე მომზადებული დასკვნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებული სსიპ ქობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯ "ახალი ტალღის" ადმინისტრაციული მმართველობის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, 2013

"ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის გამჭვირვალობა და საჯაროობა 2012 წელს", 2013

"ახალგაზრდა ადვოკატების" მიერ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული რექტორის წინასაარჩევნო და საარჩევნო გარემოს შესახებ მონიტორინგის შედეგები – 2013

„ახალგაზრდა ადვოკატების“ მიერ კვლევის საფუძველზე მომზადებული დასკვნა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ანაბრების პრობლემატიკის სამართლებრივი ანალიზთან დაკავშირებით. 2013

საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების საარჩევნო პროგრამები“, 2012

გამოხატვის თავისუფლების საკითხი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიების საქმიანობაში“, 2012

პარლამენტის წევრობის ახალგაზრდული ასაკის პოლიტიკური მიზანი და საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა“, 2012